Direct naar...

Privacy Statement

Privacy Statement

Wij, BT Groep en BT Groep ICT, hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van zowel u als onze (website)bezoekers en klanten en zullen uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

BT Groep BV en BT Groep ICT, hierna te noemen ‘BT Groep’, gevestigd aan Sprendlingenstraat 48 (5061 KN) te Oisterwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. BT Groep levert alles voor kantoor; van meubilair tot printers en kantoorartikelen. BT Groep ICT levert ICT-producten en ICT-diensten. Dit privacy statement is van toepassing op al onze dienstverlening waarbij het noodzakelijk is uw persoonsgegevens bekend te maken.

Onze contactgegevens zijn:

Website: http://www.btgroep.nl

Bezoek- en postadres: Sprendlingenstraat 48, 5061 KN Oisterwijk.

Telefoonnummer: 013-5288656.

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De manieren waarop we gegevens verzamelen

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening. Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt of die noodzakelijk zijn ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Wanneer u een account aanmaakt voor onze webshop. Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt.
 3. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf aan ons heeft verstrekt, zoals uw emailadres.
 4. Wanneer u onze website bezoekt. Hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van de website.
 5. Wanneer u reageert op een vacature en uw CV meestuurt.

 

Persoonsgegevens die wij automatisch verwerken

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies, waarop onze cookieverklaring van toepassing is. De volgende persoonsgegevens kunnen wij onder andere verzamelen:

 • browsergegevens;
 • duur van uw bezoek aan onze website;
 • pagina’s die u bezoekt;
 • link waar u op klikt;
 • verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.
 • locatiegegevens op basis van uw IP-adres;

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt

BT Groep verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens (adres, postcode, land, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in bijvoorbeeld schriftelijke correspondentie, telefonisch en/of door een profiel op deze website aan te maken.

  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BT Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 1. 1. U maakt gebruik van onze dienstverlening.
  Op basis van de uitvoering of totstandkoming van een overeenkomst verwerken wij uw gegevens voor de volgende situaties:
 • Het afhandelen van een betaling
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 1. 2. Op basis van relatiebeheer en marketing
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, waarmee onze relatie wordt onderhouden. Voorbeelden zijn communicatie over nieuwe producten, diensten of nieuws uit de branche.
 • Het bijhouden van algemene bezoekgegevens van onze website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.
 1. 3. Op basis van een wettelijke verplichting
 • Bepaalde gegevens dienen te worden bewaard op grond van fiscale wetgeving.
 1. 4. Op basis van ondubbelzinnige toestemming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BT Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en verwerkt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. 1. Op basis van de uitvoering of totstandkoming van een overeenkomst bewaren we de persoonsgegevens genoemd in deze privacy verklaring gedurende 2 jaar na de laatste aankoop cq. levering van dienst door ons. Dit doen wij in verband met garanties, maar ook om onze klantrelatie te kunnen blijven volgen. Tenslotte moeten wij ook voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Indien de fiscale wetgeving verlangt dat wij gegevens langer bewaren, dan geldt de hier genoemde bewaartermijn van 2 jaar niet, maar hanteren wij de wettelijke bewaartermijn.
 2. 2. Indien u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, bewaren wij uw persoonsgegevens tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.
 3. 3. Indien u solliciteert dan verwijderen wij uw gegevens binnen 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, tenzij wij u om toestemming verzoeken deze gegevens langer te mogen bewaren en u ons deze toestemming geeft. In dat geval mogen wij uw gegevens maximaal 1 jaar na afronding van de sollicitatieperiode bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

BT Groep verstrekt enkel informatie aan derden indien dit nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Zo maken wij gebruik van derde partijen om een bestelling af te leveren. BT Groep verstrekt uw gegevens niet aan andere derden, tenzij met uw nadrukkelijke toestemming.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Cookies zijn ongevaarlijk.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

BT Groep gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website op een goede wijze functioneert en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Met gebruik van Google Analytics wordt bijgehouden hoe onze website wordt gebruikt. Zo kunnen we de kwaliteit van de website verbeteren. De informatie die met behulp van de cookies van Google Analytics wordt verkregen wordt beveiligd (via SSL) overgebracht naar en door Google opgeslagen servers.

Op onze website zijn eveneens buttons opgenomen naar sociale netwerken als Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar zelf geen invloed op.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht ons te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BT Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit verzoek dient u te voorzien van geldige legitimatie, waarop u uw BSN en pasfoto dient af te schermen, ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Als u een klacht heeft omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen binnen vier weken reageren op uw klacht. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen en eventueel een klacht in dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BT Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijzigingen

BT Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Bekijk daarom regelmatig het Privacy Statement voor eventuele aanpassingen.

Met dit privacy beleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Indien u vragen hebt over dit document of de verwerking van gegevens door BT Groep dan kunt u contact opnemen middels Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

logo-microsoft-certified-partnerlogo-fujitsulogo-ricohlogo-stapleslogo-hewlett-packardlogo-markant-officelogo-kyoceralogo-betalogo-markant-office